Aectueel is een initiatief van logo
30 maart 2012
Acht pensioenfondsen die in 2012 gaan korten, hebben hun (gewezen) deelnemers en gepensioneerden op tijd en op een begrijpelijke manier geďnformeerd. De AFM juicht het toe dat 82 pensioenfon...Lees meer
bottom line
29 maart 2012
De geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2020 zet nu weinig zoden aan de dijk. Waarom zouden we er niet veel eerder mee beginnen, vraagt Roberto Figueira zich af....Lees meer
bottom line
29 maart 2012
Dankzij of ondanks economische tegenslagen nemen pensioenfondsbestuurders risicomanagement uiterst serieus. Het vak, dat grofweg vijftien jaar geleden nog nauwelijks bestond is toe aan een v...Lees meer
bottom line
28 maart 2012
“Onder invloed van de hang naar zekerheid en het vermijden van risico’s waren overheid en financiele instellingen in het verleden geneigd om teksten te maken die vooral juridisch sluitend zi...Lees meer
bottom line
28 maart 2012
Ruim 100 pensioenfondsen moeten volgend jaar korten als hun financiële situatie niet verbetert. Het betreft volgens DNB 7,5 miljoen actieve deelnemers, gepensioneerden en slapers. Gemiddeld ...Lees meer
bottom line
27 maart 2012
Er is in oktober 2010 een onderzoek naar de pensioenstelsels in 20 ontwikkelde landen gedaan door het Center for Strategic & International Studies (CSIS)...Lees meer
bottom line
27 maart 2012
De ingangsdatum van de AOW verandert voor iedereen die na 1 april 2012 65 jaar wordt. De ingangsdatum is niet langer meer de 1e van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Per 1 april 2012 gaa...Lees meer
bottom line
27 maart 2012
Eigenlijk zou het hele wetsvoorstel over de versterking van het pensioenfondsbestuur moeten worden geschrapt, om met een schone lei te beginnen. Er deugt goed beschouwd niets van het huidige...Lees meer
bottom line
23 maart 2012
In 2010 ontvingen 1,8 miljoen huishoudens AOW. Bijna negen van de tien ontvingen aanvullend pensioen en een even grote groep had inkomen uit vermogen. Slechts 5 duizend 65-plushuishoudens ha...Lees meer
bottom line
22 maart 2012
Mensen die na 1 april met pensioen gaan, lopen geen inkomensgat op. Eerder leek dat wel zo te zijn, door een nieuwe wet die vanaf 1 april van kracht wordt. Die nieuwe wet bepaalt, dat mensen...Lees meer
bottom line