Aectueel is een initiatief van logo
13 november 2017
1 op de 3 Nederlanders geeft zijn of haar pensioenfonds een onvoldoende. Gemiddeld scoorden de pensioenfondsen een 6,1, een lichte stijging ten opzichte van afgelopen jaar, toen ze een 5,9 o...Lees meer
bottom line
13 november 2017
Op 7 november jongstleden heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch een voor de praktijk interessant arrest gewezen in een kwestie tussen een werkgever en het bedrijfstakpensioenfonds voor het ...Lees meer
bottom line
9 november 2017
Op 3 november heeft Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brief over de AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. De AOW-gerechtigde leeftijd ...Lees meer
bottom line
7 november 2017
Samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie heeft platform Wijzer in geldzaken het formulier voor pensioenverevening sterk vereenvoudigd. Het nieuw...Lees meer
bottom line
6 november 2017
Ruim de helft van de mensen (56%) wil in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Gemiddeld willen zij de laatste 4,5 jaar voor hun AOW-leeftijd gaan afbouwen. In die periode zal salari...Lees meer
bottom line
6 november 2017
Nederlanders zijn lang niet altijd verzekerd van een goed nabestaandenpensioen. Dat concludeert Netspar op basis van eigen onderzoek. De pensioendenktank oppert een aantal oplossingen...Lees meer
bottom line
6 november 2017
Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2023 zal toenemen tot 20,5 jaar. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. ...Lees meer
bottom line
1 juni 2016
De SER heeft de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling nader onderzocht en uitgewerkt en vindt deze nog steeds interessant. Met deze – technische – verkenning wil ...Lees meer
bottom line
1 juni 2016
De Pensioenfederatie verwelkomt het rapport dat de Sociaal Economische Raad (SER) vandaag publiceerde over de toekomstrichting van het Nederlandse pensioenstelsel. Er is veel en goed werk ve...Lees meer
bottom line
1 juni 2016
Er is consensus dat de doorsneesystematiek van het pensioenstelsel moet worden afgeschaft, de rente is laag, nu niet meer dralen stelt Theo Nijman, hoogleraar risicomanagement pensioenvoorzi...Lees meer
bottom line
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer