Aectueel is een initiatief van logo
22 juni 2019
Het pensioenakkoord is geaccepteerd door de leden van CNV en FNV. Wat betekent dit voor u als werkgever en wat zijn de gevolgen hiervan voor de werknemers?...Lees meer
bottom line
22 juni 2019
De Tweede Kamer heeft zojuist met een overgrote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd. De wetswijziging is nodig om de AOW-leeftijd de komend...Lees meer
bottom line
12 juni 2019
Minister Koolmees (SZW) reageert op het advies van de Commissie Parameters en biedt de Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanweg...Lees meer
bottom line
10 juni 2019
De verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd. Dat wordt beoogd met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 waarmee de ministerraad op voorst...Lees meer
bottom line
10 juni 2019
Deze notitie bespreekt de transitie-effecten van de huidige FTK-uitkeringsovereenkomst naar een nieuw pensioencontract, waarbij de zogeheten doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De resultat...Lees meer
bottom line
5 juni 2019
Kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties hebben een principeakkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en een verplicht...Lees meer
bottom line
31 mei 2019
Een medisch specialist wordt in 1989 arbeidsongeschikt. Zijn pensioenopbouw loopt zonder premiebetaling door. Hij emigreert met zijn echtgenote naar het buitenland. In 2002 overlijdt hij. Vo...Lees meer
bottom line
19 april 2019
Dit rapport is het eindproduct van de projectgroep “Flexibel met pensioen”. We gaan na in hoeverre mensen nu flexibel met pensioen kunnen en wat de overwegingen zijn voor toekomstig beleid r...Lees meer
bottom line
19 april 2019
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de concept UPO’s voor 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is het opnemen van het bereikbaar pensioen in drie scenario’s,...Lees meer
bottom line
19 april 2019
Keuzevrijheid bij pensioenen gaat niet vanzelf goed. Deelnemers maken niet altijd juiste keuzes en variabele pensioenproducten brengen nieuwe risico’s met zich mee. Niet alle pensioenuitvoer...Lees meer
bottom line
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer