Aectueel is een initiatief van logo
18 juli 2019
The full report of the benchmark results will be available in our report “Benchmark Responsible Investment by Insurance Companies in the Netherlands 2019”. This report provides a comparativ...Lees meer
bottom line
1 juli 2019
Alle pensioenregelingen zullen in de toekomst gebaseerd zijn op een vaste, leeftijdsonafhankelijke premie. Dit is een van de punten in het principeakkoord dat recent is gepresenteerd. Wat ...Lees meer
bottom line
29 juni 2019
e SER schetst in het advies Naar een nieuw pensioenstelsel de contouren van een nieuw, duurzaam en transparant pensioenstelsel. Daarin worden de sterke punten van het huidige stelsel behoude...Lees meer
bottom line
29 juni 2019
Er is een akkoord over vernieuwing van het pensioenstelsel. Kabinet en sociale partners gaan het akkoord samen uitwerken in een stuurgroep. Sociale partners, beroepspensioenverenigingen en p...Lees meer
bottom line
29 juni 2019
Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer donderdag over de uitwerking van het voorstel. Het kabinet wil mensen namelijk meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. ...Lees meer
bottom line
29 juni 2019
De Tweede Kamer heeft bij het debat over het pensioenakkoord 27 moties ingediend. Zeven aangenomen moties zijn relevant voor aanvullend pensioen....Lees meer
bottom line
22 juni 2019
Het pensioenakkoord is geaccepteerd door de leden van CNV en FNV. Wat betekent dit voor u als werkgever en wat zijn de gevolgen hiervan voor de werknemers?...Lees meer
bottom line
22 juni 2019
De Tweede Kamer heeft zojuist met een overgrote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd. De wetswijziging is nodig om de AOW-leeftijd de komend...Lees meer
bottom line
12 juni 2019
Minister Koolmees (SZW) reageert op het advies van de Commissie Parameters en biedt de Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanweg...Lees meer
bottom line
10 juni 2019
De verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd. Dat wordt beoogd met het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 waarmee de ministerraad op voorst...Lees meer
bottom line