Aectueel is een initiatief van logo

Pensioenfonds Cultuur moet per 1 april de pensioenen met 7% verlagen

 
Begin 2011 heeft het Pensioenfonds Cultuur aangekondigd dat de pensioenen in april 2012 moeten worden verlaagd, als de financiële positie van Pensioenfonds Cultuur per 31 december 2011 niet voldoende is verbeterd. Dit is een maatregel die zij alleen in het uiterste geval doorvoeren.

De pensioenen gaan met 7% omlaag
Helaas heeft het Pensioenfonds Cultuur moeten constateren dat de verlaging van de pensioenen per 1 april 2012 inderdaad noodzakelijk is, onder voorbehoud van goedkeuring van DNB op 21 februari aanstaande. Ook hebben zij vastgesteld dat ze de pensioenen met meer moeten verlagen dan de in februari vorig jaar aangekondigde 1,5% (die in de loop van 2011 is bijgesteld naar 2%). De pensioenen worden per 1 april verlaagd met 7%. Goedkeuring van DNB wordt verwacht op 21 februari 2012. Eind februari ontvangen alle deelnemers een persoonlijk bericht hierover.

De dekkingsgraad is niet verbeterd in 2011
De Nederlandsche Bank (DNB) eist dat de dekkingsgraad van pensioenfonds Cultuur eind 2013 minimaal 104% is. Na een licht herstel volgens plan in de eerste helft van 2011, trad vanaf juli een grote daling van de dekkingsgraad in. Dat kwam vooral door de sterk en verder dalende rente. Op 31 december 2011 was de dekkingsgraad van Pensioenfonds Cultuur 88%. Dat is niet hoog genoeg om op eind 2013 op minimaal 104% uit te komen.

De verlaging geldt voor de gepensioneerden én voor de (gewezen) deelnemers
Dus niet alleen de pensioenuitkering van de gepensioneerden gaat omlaag, maar ook het tot nu toe opgebouwde pensioen van de (voormalige) deelnemers. Zo dragen zowel (voormalige) deelnemers als gepensioneerden evenwichtig bij aan het noodzakelijke herstel van het pensioenfonds.

In welke stappen voert het pensioenfonds de verlaging uit?
2011
feb 2011: aankondiging van de verlaging voor april 2012
feb t/m dec 2011: maandelijkse meting van de dekkingsgraad
31 dec 2011: peilmoment, dekkingsgraad bedraagt 88%

2012
11 jan 2012: melding aan DNB eerste berekening van de mogelijke omvang van de verlaging en de aanpak voor het verlagen van de pensioenen
7 feb 2012: besluit van bestuur, advies deelnemersraad over de verlaging 2012 (en voorgenomen verlaging 2013)
10 feb 2012: indienen evaluatie herstelplan en goedkeuringsverzoek voor de verlaging aan DNB
10 feb 2012: informeren werkgevers en deelnemers via e-nieuwsbrief en website
13 feb 2012: deelnemersbijeenkomst
14 feb 2012: publicatie door de Pensioenfederatie over welke pensioenfondsen gaan verlagen
21 feb 2012: VERWACHTE goedkeuring van DNB
28 feb 2012: verzenden persoonlijke brief van de voorzitter aan alle 20.000 deelnemers over de verlaging
1 april 2012: verzenden persoonlijke brief aan uitkeringsgerechtigden over het effect van de verlaging op hun maandelijkse uitkering
1 april 2012: daadwerkelijk doorvoeren van de verlaging in de administratie en op de lopende pensioenuitkeringen

Verlagen van een pensioen dat al is ingegaan
Het verlagen van een pensioen dat al is ingegaan betekent dat de huidige uitkeringen omlaag gaan. Dit merken gepensioneerde deelnemers direct in de portemonnee.

Verlagen van een pensioen dat nog wordt opgebouwd
Het verlagen van een pensioen dat nog wordt opgebouwd, betekent dat de opgebouwde aanspraken omlaag gaan. Het gevolg daarvan is dat een deelnemer misschien (iets) langer moet doorwerken om hetzelfde pensioen te bereiken, of op een (iets) lager pensioen uitkomt. Hoe groot het verschil is, is afhankelijk van de vraag hoeveel er al was opgebouwd.

Bron: Pensioenfonds Cultuur, dinsdag 14 februari 2012 

Reactie toevoegen

Naam: *
Emailadres: *
Bericht: *
Velden met een * zijn verplicht
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer