Aectueel is een initiatief van logo

DNB publiceert nieuwsbrief Pensioenen - nummer 17


DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht.
Doelstelling is onder andere informatie te verstrekken waardoor pensioenfondsen zich tijdig kunnen voorbereiden op noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. De actuele informatie wordt in de vorm van een nieuwsbrief aangeboden. Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:
 • Eindrapport DNB themaonderzoek goed pensioenfondsbestuur gepubliceerd
  Aectueel.nl: DNB constateert dat de besturen nog onvoldoende regie voeren over het fonds. Regie betekent dat missie, visie en strategie leidend zijn bij het handelen. In het rapport zijn dan ook voorbeelden opgenomen hoe van controle naar regie te gaan. Om met pensioenfondsbestuurders zelf over de bevindingen te kunnen discussiëren, heeft DNB op 26 januari een seminar georganiseerd voor een kleine groep pensioenfondsen. Zie de bijlage over de good practises van DNB inzake PFG. 
  In de loop van het jaar zal DNB de besturen van een aantal pensioenfondsen benaderen om te informeren hoe ze met de bevindingen uit het onderzoek aan de slag zijn gegaan.
 • Thema’s DNB toezicht 2012
  Aectueel.nl: voor zover voor pensioenfondsen van belang
 1. Cross-sectoraal:
  commercieel vastgoed; DNB gaat in 2012 nader onderzoek doen naar de risico’s vanuit commercieel vastgoed voor banken, verzekeraars, en pensioenfondsen. Dit jaar zal dan ook een steekproefsgewijs onderzoek plaatsvinden naar waarderingen van commercieel vast goed objecten, waarbij met name aandacht zal zijn voor leegstand, huurachterstanden, achterstallig onderhoud, etc.
 2. Uitbestedingsrisico:
  In het themagerichte toezicht wil DNB in 2012 vooral aandacht besteden aan de kwaliteit van de Internal Audit functie bij banken, en de beheersing van risico’s die voortkomen uit uitbestedingsrelaties, met name bij verzekeraars en pensioenfondsen. Beheersing uitbestedingsrelaties.  De meeste pensioenfondsen hebben veel werkzaamheden uitbesteed aan een relatief klein aantal externe partijen. Voorbeelden werkzaamheden zijn: payroll, incasso, communicatie, webhosting, pensioen administratie, custody, (fiduciair) vermogensbeheer, treasury, uitoefenen duurzaam stemrecht, bestuurs ondersteuning en expertise op diverse terreinen. Soms is daarbij zelfs sprake van volledige uitbesteding aan één pensioenuitvoeringsorganisatie(puo). In 2012 gaat DNB daarom de uitbestedingsrelaties van pensioenfondsen onder de loep nemen.
  Beleggingen:
 3. Zal het beleggingsonderzoek bij pensioenfondsen ook in 2012 weer een vervolg krijgen. Richtte zich in 2011 specifiek richtte op private equity, hedge funds, en innovatieve beleggingen. Dit jaar: een algemeen karakter. Doel: onder andere om te toetsen in hoeverre pensioenfondsen vermogensbeheer en risicobeheer beter hebben ingericht, volgende op de bevindingen naar aanleiding van de vorige beleggingsonderzoeken.
  Governance:
 4. DNB gaat in 2012 bij achttien banken, verzekeraars en pensioenfondsen onderzoeken uitvoeren naar gedrag en cultuur waarbij onderwerpen als evenwichtige en consistente besluitvorming, bespreekbaarheid en voorbeeldgedrag maar ook groepsdynamiek binnen de Board op de agenda zullen staan.
 • DNB past correctie toe op rentecurve januari 2012
 • Belangrijke macro-economische ontwikkelingen voor pensioenfondsen
 • DNB onderzoeksafdeling gedrag en cultuur wint Compliance Award.
 • Herinnering indienen evaluatie herstelplan.
 • DNB Pensioenseminar 2012: 12 september.
 • Hoofdpunten accountants- en actuarissenmiddagen
  Aectueel.nl: Op een bijeenkomst met meer dan zeventig actuarissen heeft DNB met hen gesproken over het toezicht van DNB op de pensioenfondsen en de evaluatie herstelplannen 2011. Ook kwam het pensioenakkoord aan bod, waarbij DNB specifiek inging op de waardering van ‘zachte’ pensioenverplichtingen in de toekomst. Verder heeft DNB duidelijk gemaakt dat waarmerkend actuarissen een toelichting of een eventueel voorbehoud op de actuariële verklaring afzonderlijk in de jaarstaten moeten opnemen.
 • Nieuwe Q&A’s over aanpassing RTS en aankondiging maximering korting
KLIK HIER  voor het volledige nieuwsbrief

Bron: DNB, 3 februari 2012, Nieuwsbericht

Reactie toevoegen

Naam: *
Emailadres: *
Bericht: *
Velden met een * zijn verplicht
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer