Aectueel is een initiatief van logo
foto columnist

Opinieartikel Pensioenen van D66

De pensioenfondsen hebben te weinig geld in kas. Volgens de laatste inschatting eind vorig jaar is het tekort groter dan 200 miljard euro. Dat is meer dan de helft van de Nederlandse staatsschuld. De sociale partners en minister Kamp moeten binnenkort een pensioenakkoord sluiten. Wij roepen hen op om met een generatieneutrale oplossing te komen. We moeten niet alleen de pensioenen van onze ouderen veilig stellen, maar ook die van onze toekomstige ouderen.

De sociale partners proberen de pensioenproblematiek op het bordje van de overheid te schuiven door de AOW-uitkering te verhogen. Als de AOW-uitkering hoger wordt hoeft er minder pensioen gespaard te worden om op hetzelfde bedrag uit te komen als iemand klaar is met werken. Maar dat hogere AOW-bedrag moet wel opgehoest worden. Dat kan door de lasten te verzwaren of ergens anders te bezuinigen. Met een begrotingstekort van 24 miljard hebben we daar het geld niet voor. (Kamp zal kleur moeten bekennen: gaat hij mee met de bonden?)

Daarnaast moet de pensioengerechtigde leeftijd zo snel mogelijk omhoog. Het kabinet wil de AOW-leeftijd naar 66 jaar verhogen in 2020. Dit is een zeer beperkte verhoging en laat ook nog eens tien jaar op zich wachten. Terwijl de VVD en het CDA de linkse partijen beschuldigden te laat en te weinig in te grijpen blijken ze zelf geen haar beter te zijn. Rutte I schuift de vergrijzingproblematiek door; gaat u maar rustig slapen!

FatmaWij willen dat er duidelijkheid komt over de risico’s die mensen lopen als we niet met echte oplossingen komen. Alleen de nominale premies kunnen nu gegarandeerd worden. Maar mensen verwachten natuurlijk meer dan alleen hun inleg. We sparen voor ons pensioen in de veronderstelling dat we daarmee onze oude dag veilig stellen. Maar de malaise bij de pensioenfondsen de afgelopen maanden heeft laten zien dat niets minder waar is. Het is helemaal niet zeker dat degenen die nu de openstaande rekening moeten gaan betalen straks zelf zeker zijn van een goed pensioen. (Kun je mensen nog wel verplichten om de rekening van het vooruitschuiven te betalen?)

foto2Dit kabinet wil potverteren, wij kiezen voor echte oplossingen. Daarom hebben we al meerdere malen voorgesteld de AOW-leeftijd verhogen met twee maanden per jaar tot 67 en daarna te koppelen aan de levensverwachting. De 65-minners moeten nu de rekening gaan betalen, terwijl ze al in de rode cijfers staan door de vergrijzing, wat zorgt voor hogere kosten in de zorg en een dure AOW. Een nieuwe rekening kunnen we niet op het bord van onze kinderen schuiven. De pensioenen moeten generatieneutraal en daarmee toekomstbestendig worden. Zodat elke generatie weet waarvoor hij betaalt: een zorgeloze oude dag.

Wouter Koolmees en Fatma Koser Kaya zijn respectievelijk de woordvoerders Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede-Kamerfractie van D66.
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer