Aectueel is een initiatief van logo

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)


Het CAP heeft op dinsdag 17 december 2019 V&A 19-008 gepubliceerd over het vervroegen van de ingangsdatum van de pensioenuitkeringen en de in 2025 geldende AOW-leeftijd. Deze is hier te lezen.

Tevens is op 17 december 2019 het overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt. Deze is hier te vinden.

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen