Aectueel is een initiatief van logo

Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord


19 december 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt op 19 december 2019 de voortgangsrapportage over de uitwerking van het pensioenakkoord uit. In de planningsbrief van oktober, de zogenoemde Roadmap, heeft minister Koolmees verschillende routes geschetst van de diverse onderdelen van het pensioenakkoord en gemeld dat hij het eind van dit jaar zou informeren over de voortgang. Bij een aantal trajecten is in de tussentijd al concrete voortgang geboekt. Deze trajecten worden in de voortgangsrapportage beschreven. De andere trajecten worden ook kort genoemd, daarbij wordt gezegd dat er hard achter de schermen wordt gewerkt aan deze trajecten.

KLIK HIER voor de brief