Aectueel is een initiatief van logo

Onderzoek SEO Effect verhoging AOW-leeftijd


20 december 2019

Het SEO heeft op 20 december 2019 een onderzoek gepubliceerd over het effect van de verhoging van de AOW-leeftijd. Door de vergrijzing stijgen de kosten van de AOW. Om de AOW betaalbaar te houden wordt de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs verhoogd. Met de verhoging van de AOW-leeftijd wil de overheid de arbeidsparticipatie van ouderen verhogen en de uitkeringslasten verlagen. De vraag is in welke mate dit gelukt is en welke andere gewenste en ongewenste effecten optreden als gevolg van de AOW-leeftijdsverhoging. Dat wordt in dit onderzoek beantwoord.

KLIK HIER voor het SEO rapport