Aectueel is een initiatief van logo

Minister Koolmees: AOW-leeftijd blijft 67 tot 2025


1 november 2019

De AOW-leeftijd blijft in 2025 op 67 jaar zegt minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer, nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een nieuwe prognose over levensverwachting kwam. Tot 2024 wordt de pensioenleeftijd stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar, zoals afgesproken in het pensioenakkoord. De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare wijze gekoppeld aan de
levensverwachting als de AOW leeftijd.

Op grond van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en de prognose van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2031 blijft de pensioenrichtleeftijd ook
in 2021 68 jaar.

KLIK HIER voor de brief van Koolmees