Aectueel is een initiatief van logo

Beantwoording Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijvend lage rente


7 november 2019

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijvend lage rente. Zo zegt Koolmees onder andere: “het nieuwe contract zal bij gelijke premies door de eis van kostendekkende inkoop gemiddeld genomen een initieel lagere nominale opbouwpercentages hebben, maar naar verwachting meer overrendement, omdat de premie de actuariële kostprijs van de nominale opbouw dekt en het verwachte overrendement dus volledig ten goede komt aan een hoger pensioenresultaat.

KLIK HIER voor de brief van Kloolmees