Aectueel is een initiatief van logo

Hof Den Bosch: wijzigen van een pensioenregeling vergt een zorgvuldig proces


8 oktober 2019

Een wijziging van de pensioenregeling die een verslechtering inhoudt, vereist een welbewuste instemming van de deelnemers, oordeelt het Hof. In de zaak wijzigt de werkgever de pensioenregeling van een eindloon naar een middelloon en van een nabestaandenpensioen op opbouwbasis naar een nabestaandenpensioen op risicobasis. Het zijn twee nadelige wijzigingen die van belang zijn, dus moet er sprake zijn van een welbewuste instemming van de deelnemer.

KLIK hier voor de uitspraak