Aectueel is een initiatief van logo

Pensioen zorgt voor onrust op werkvloer


2 oktober 2019
 
Veel werknemers maken zich zorgen over hun financiële situatie na pensionering, maar slechts 14% heeft zich naar aanleiding van het pensioenakkoord daarin verdiept. Driekwart van de werknemers staat wel open voor een periodiek pensioenadvies van een pensioenexpert via de werkgever, mits dat gratis is.
 
Dat blijkt uit een onderzoek van FFP, uitgevoerd door Nibud, onder meer dan 1.000 werknemers van 25 jaar tot AOW-leeftijd. De presentatie vandaag valt samen met World Financial Planning Day, de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de toegevoegde waarde van financiële planning.
De respondenten geven aan vertrouwen te hebben in drie partijen: het pensioenfonds, een financieel adviseur / planner en de werkgever. Van den Aker: “Als die partijen hun krachten bundelen, kunnen zij een belangrijke spil vormen in goede voorlichting en advies over het pensioen. Werkgevers zouden een gratis periodiek pensioenadvies kunnen opnemen in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit zou zelfs de werkgever een voordeel kunnen geven op de competitieve arbeidsmarkt. FFP zal hierover de komende tijd ook voorlichting geven aan werkgevers.”

Pensioenakkoord
Verreweg de meeste werknemers (87%) hebben van het voorlopige pensioenakkoord gehoord maar het is vooral de aanpassing van de AOW-leeftijd die men heeft onthouden. Dat de opbouw van pensioen verandert en persoonlijker wordt, is veel minder bekend.

De maatregelen in het voorlopige pensioenakkoord zijn veel breder gericht dan de AOW-leeftijd en dreigende korting op pensioenen waar de media momenteel op focust. Mensen zullen meer dan nu zelf beslissingen moeten nemen die belangrijk zijn voor hun financiële toekomst. Dit onderzoek laat zien dat de meeste werknemers dat nu niet doen en dat vijf op de zes werknemers het pensioen ingewikkeld vinden. Er ligt een rol weggelegd voor de overheid, maar ook werkgevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Werknemers hebben veel vertrouwen in de kennis van hun werkgever met betrekking tot pensioenen, zo blijkt ook uit ons onderzoek.”

Moeilijk en ingewikkeld
Een ruime meerderheid van werknemers (60%) vertrouwt erop dat het pensioen in zijn huidige vorm goed geregeld is door de werkgever. Het onderzoek laat tevens zien dat de aankomende veranderingen op pensioengebied ook voor onrust zorgen. Zo’n 80% van de werknemers verwacht hierdoor minder of hetzelfde pensioen te ontvangen; 69% van hen maakt zich zorgen over een lager pensioen. Zelf iets aan het pensioen doen, vindt een groot deel (48%) van de werknemers moeilijk en ingewikkeld. Ook zijn relatief veel werknemers (42%) bang om foute keuzes te maken.

Bron: InFinance