Aectueel is een initiatief van logo

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd + lange termijn ontwikkeling van de AOW leeftijd


25 september 2019

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd
op 2 juli jl. heb ik naar aanleiding van vragen van het lid Crone (PvdA), het lid
Schalk (SGP) en het lid Van Rooijen (50PLUS) uw Kamer toegezegd een overzicht
toe te zenden met cijfers over de ontwikkeling van de AOW-leeftijd op lange
termijn (T02781).

Bijgaand treft u het overzicht aan, dat ook gepubliceerd is op de website van de
Rijksoverheid.

In het overzicht is de ontwikkeling van de AOW-leeftijd op lange termijn
weergegeven op basis van de huidige wetgeving en op basis van de afspraken uit
het akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Deze afspraak uit het
pensioenakkoord over de matiging van de koppeling van de AOW-leeftijd aan de
levensverwachting zal t.z.t. met een wetsvoorstel aan uw Kamer worden
voorgelegd.
Met betrekking tot dit overzicht is voorts van belang dat de AOW-leeftijd voor
mensen die vanaf 2025 met pensioen gaan, afhangt van de levensverwachting. De
levensverwachting zal nog veranderen. Daarom is de in dit overzicht aangegeven
AOW-leeftijd een verwachting op basis van de huidige door het CBS geraamde
levensverwachting

KLIK HIER om verder te lezen in de brief van Koolmees "Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd"
KLIK HIER voor overzicht in de ontwikkeling van de AOW-leeftijd op lange termijn