Aectueel is een initiatief van logo

Een nieuw pensioenstelsel


De SER schetst in het advies de contouren van een nieuw, duurzaam en transparant pensioenstelsel. Daarin worden de sterke punten van het huidige stelsel behouden en zwaktes aangepakt. Werkgevers, werknemers en het kabinet gaan de voorstellen uit het advies verder uitwerken. In deze publieksversie wordt het advies in grote lijnen beschreven.

LEES HIER de publieksversie van het SER advies