Aectueel is een initiatief van logo

Kamerbrief Commissie Parameters en voorhang ontwerpbesluit Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen


11 juni 2019

Minister Koolmees (SZW) reageert op het advies van de Commissie Parameters en biedt de Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege vaststelling van de parameters vanaf 2020 aan.

Deze brief is inclusief bijlagen eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.

KLIK HIER voor de kamerbrief