Aectueel is een initiatief van logo

Concepten voor UPO-modellen 2020 online


9 april 2019

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de concept UPO’s voor 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is het opnemen van het bereikbaar pensioen in drie scenario’s, berekend met de Uniforme Rekenmethodiek. Dit vloeit voort uit de implementatie van de Europese IORP II-richtlijn.

De belangrijkste wijziging in de modellen voor het UPO 2020 is het opnemen van het bereikbaar pensioen in drie scenario’s, berekend met de Uniforme Rekenmethodiek (URM). Dit vloeit voort uit de implementatie van de Europese IORP II-richtlijn. De drie scenario’s worden getoond in een zogenoemde navigatiemetafoor op de UPO’s voor (actieve en gewezen) deelnemers. In de concepten voor het UPO voor ex-partners en gepensioneerden zijn deze niet opgenomen.

Als gevolg van het opnemen van het te bereiken pensioen op het UPO 2020 zijn enkele informatieblokken gewijzigd of toegevoegd. Daarnaast zijn er in de modellen enkele (kleine) aanpassingen gedaan die niet voortvloeien uit gewijzigde regelgeving.

Lees verder op: http://www.uniformpensioenoverzicht.nl/Home/tabid/238/ctl/ViewFullNews/newsIndex/1158/mid/769/selectmid/717/Default.aspx
 
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer