Aectueel is een initiatief van logo

Pensioenfederatie: kans op pensioenverlagingen neemt verder toe


Vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen houden steeds nadrukkelijker rekening met de noodzaak om de pensioenen in 2020 of 2021 te moeten verlagen. Dat blijkt uit de kwartaalberichten die deze fondsen vandaag hebben gepubliceerd. Om verlagingen te voorkomen moeten de dekkingsgraden eind dit jaar of eind volgend jaar een niveau van circa 104,2 procent hebben bereikt. De pensioenfondsen merken daarnaast dat het niet meer is uit te leggen aan hun deelnemers en gepensioneerden dat in een tijd van economische voorspoed de pensioenen al jarenlang niet meer worden geïndexeerd en wellicht zelfs moeten worden verlaagd.

Bron: Pensioenfederatie