Aectueel is een initiatief van logo

Sterftemonitor Q4-2018


Sprenkels en Verschuren publiceert de sterftemonitor over het gehele jaar 2018. Op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) monitoren zij ieder kwartaal hoe de werkelijke sterfte van de Nederlandse bevolking zich verhoudt tot de verwachtingen. Het doel van deze monitor is om een globaal beeld te verkrijgen van de sterfte-ontwikkelingen in Nederland.

KLIK HIER voor de sterftemonitor

Bron: Sprenkels & Verschuren