Aectueel is een initiatief van logo

Uniformering partnerbegrip


17-1-2019

De partnerdefinitie in pensioenregelingen kan verschillen waardoor een ongehuwd samenwonende in de ene pensioenregeling wel partner is en in de andere niet. Daarom willen de StAr, het Verbond en de Pensioenfederatie een wettelijk minimum uniform partnerbegrip zodat, als samenwonende partners in aanmerking komen voor een partnerpensioen, de minimumvoorwaarden die aan de samenleving gesteld worden bij alle pensioenuitvoerders gelijk zijn. Sociale partners blijven vrij om soepelere voorwaarden te stellen dan de minimumvoorwaarden.

KLIK HIER voor de brief van Pensioenfederatie
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer