Aectueel is een initiatief van logo

Uniformering partnerbegrip


17-1-2019

De partnerdefinitie in pensioenregelingen kan verschillen waardoor een ongehuwd samenwonende in de ene pensioenregeling wel partner is en in de andere niet. Daarom willen de StAr, het Verbond en de Pensioenfederatie een wettelijk minimum uniform partnerbegrip zodat, als samenwonende partners in aanmerking komen voor een partnerpensioen, de minimumvoorwaarden die aan de samenleving gesteld worden bij alle pensioenuitvoerders gelijk zijn. Sociale partners blijven vrij om soepelere voorwaarden te stellen dan de minimumvoorwaarden.

KLIK HIER voor de brief van Pensioenfederatie