Aectueel is een initiatief van logo

Beantwoording Kamervragen pensioenopbouw in loondienst


22 januari 2019

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van lid Van Kent (SP) over het bericht “856.000 Nederlands in loondienst bouwen geen pensioen op”.

Het antwoord van Minister Koolmees is dat de uitzendsector relatief veel groepen werknemers kent die niet onder de verplichtstelling vallen, zoals jongeren onder de 21 jaar en werknemers die korter dan de wachttermijn van 26 weken werkzaam zijn omdat men binnen die termijn doorstroomt naar een andere baan of een dienstbetrekking bij de opdrachtgever.

Om onder meer deze redenen bouwen niet alle uitzendkrachten pensioen op, ondanks dat er een verplichtstelling geldt in deze bedrijfstak.

KLIK HIER voor de brief van Koolmees