Aectueel is een initiatief van logo

Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 (VPL-besluit) gewijzigd


 Minister Koolmees regelt met de wijziging van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 dat een pensioenfonds, specifiek in geval van de affinanciering van VPL-aanspraken, een lager inkooptarief mag vaststellen dan voortvloeit uit de hoofdregel dat in beginsel geen pensioenvermogen mag worden gebruikt. Een randvoorwaarde daarbij is dat een pensioenfonds bij de vaststelling van het VPL-inkooptarief geen tariefgrondslagen hanteert die nadeliger zijn voor de financiële positie van het pensioenfonds dan de tariefgrondslagen die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de feitelijke premie voor de basispensioenregeling.

 Bron: http://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-68652.html