Aectueel is een initiatief van logo

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse
onderwerpen, Besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514


Dit besluit is een actualisering van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 (Stcrt. 2017,
70301-n1). Het besluit voorziet in voortgezette deelname aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling door een beroepsbeoefenaar. Het aantal aanwijzingen is uitgebreid voor situaties van (premievrij)
voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag bij arbeidsongeschiktheid.

KLIK HIER voor het besluit