Aectueel is een initiatief van logo

Medezeggenschap en pensioen


Per 1 oktober 2016 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd ten aanzien van de medezeggenschap in verband met pensioen.

Tijdens de parlementaire behandeling is destijds toegezegd om twee jaar na de inwerkingtreding van de herziene Wet op de ondernemingsraden te monitoren hoe de wijziging van het instemmingsrecht uitpakt in de praktijk.

Op 27 september 2018 informeerde minister Koolmees de Tweede Kamer hierover in zijn Verzamelbrief pensioenonderwerpen. De wetswijziging wordt, voor zover er ervaring mee opgedaan is, als positief ervaren.

Medezeggenschap omtrent pensioenen is recentelijk met het Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 weer aan de orde gebracht. Het gaat hier echter om medezeggenschap bij kleine ondernemingen (zonder ondernemingsraad).

KLIK HIER voor uitgebreide info.

Bron: Swalef Pensioenjuristen