Aectueel is een initiatief van logo

CPB notitie ’Welvaartswinst van risicodeling in een collectief pensioencontract’


Welvaartswinst, risico op discontinuïteit en bestuurlijke risico’s zijn belangrijke thema’s in de actuele discussie over het toekomstige pensioencontract.

Deze CPB Notitie beziet het aspect welvaartswinst, waarbij de winst van risicodeling wordt gekwantificeerd. De belangrijkste nieuwe inzichten betreffen de onderlinge vergelijking tussen verschillende invullingen van een pensioencontract met een collectief vermogen. De simulaties veronderstellen dat de regels consistent en onverkort worden toegepast.

KLIK HIER voor de CPB notiie dd 29-11-2018