Aectueel is een initiatief van logo

Memorie van antwoord bij de Verzamelwet pensioenen 2019


Op 30 november 2018 heeft minister Koolmees de memorie van antwoord bij de Verzamelwet pensioenen 2019 naar de Eerste Kamer gestuurd.

Hierin gaat de minister in op vragen over de betekenis van het amendement van Kamerlid Omtzigt inzake werkzaamheden die niet mogen worden uitbesteed en over de effecten van het verhogen van de AOW-leeftijd op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

In het wetsvoorstel wordt verduidelijkt dat een pensioenuitvoerder eindeverantwoordelijk is voor het opstellen van het strategisch beleid ten aanzien van vermogensbeheer, alsmede het toezien hierop, ook als er sprake is van uitbesteding. Ook wordt duidelijk dat niet beoogd is fiduciair beheer onmogelijk te maken.

KLIK HIER voor Memorie van Antwoord