Aectueel is een initiatief van logo

Moties aangenomen n.a.v debat over pensioenonderhandelingen


De Tweede Kamer heeft een tweetal moties aangenomen naar aanleiding van het debat over het (voorlopig) geklapte pensioenoverleg. De motie van Asscher c.s. verzoekt de regering om in een brief te schetsen hoe de regering de pensioenimpasse wil doorbreken. De motie Haersma Buma c.s. verzoekt de regering:

·         te onderzoeken hoe de levensverwachting zich zal ontwikkelen en wat op de lange termijn vanuit gezondheid en betaalbaarheid een redelijke verhouding is tussen de duur van het werkzame leven en de duur van het pensioen.

·         varianten uit te werken voor de koppeling tussen de ontwikkeling van de levensverwachting en de AOW- en pensioenrichtleeftijd.

·         alternatieve te ontwikkelen voor de inpassing van die varianten in houdbare overheidsfinanciën.

Bron: Pensioenfedaratie

 
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer