Aectueel is een initiatief van logo

De rekenregels vanaf 1 januari 2019 zijn gepubliceerd


In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. In bijlage II.1 bij de rekenregels zijn de bedragen van de AOW-uitwerkingen per 1 januari 2019 opgenomen. 

Lees HIER de rekenregels plus bijlage II en bijlage III