Aectueel is een initiatief van logo

Kamerbrief feitenrelaas overleg over vernieuwing pensioenstelsel


Minister Koolmees stuurt het feitenrelaas rond de bespreking over en het mislukken van het pensioenakkoord. Op 22 november 2018 heeft het lid Van Brenk (50PLUS) hierom verzocht. Hierin wordt o.a. ingegaan op het regeerakkoord, de besprekingen tussen sociale partners in de SER en verbreding van het overleg met kabinet.

Lees HIER het feitenrelaas