Aectueel is een initiatief van logo

Beantwoording Kamervragen over geen akkoord vernieuwing pensioenstelsel


Minister Koolmees zendt de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over “geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel”.

De vragen zijn ingezonden op 23 november 2018. Minister Koolmees antwoordt op een van de vragen: “In de besprekingen met de sociale partners binnen de SER is gesproken over een nieuw pensioencontract waarbij een dekkingsgraad van 100% het kantelpunt zou zijn. Voor een gemiddeld fonds betekent dat zij nu niet of beperkt kunnen indexeren, terwijl dit onder de regels van het nieuwe contract wel het geval zou zijn. Daarnaast geldt bij elk pensioencontract dat werkgever en werknemers gezamenlijk een afspraak moeten maken over de ambitie, de bijbehorende premie en het beleggingsrisico dat acceptabel wordt geacht. Het is bij elk contract van belang dat deze elementen met elkaar in evenwicht zijn en regelmatig worden herijkt.”

Lees HIER het kamerstuk dd 23-11-2018.
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer