Aectueel is een initiatief van logo

Verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfonds – Werkgevers opgelet !


Dit artikel werd afgelopen week gepubliceerd in Pensioen&Praktijk van december 2018. Het artikel gaat in op de wet- en regelgeving en relevante rechtspraak met betrekking tot Bpf’en, de gevolgen van een (terechte) aanschrijving van een Bpf en de mogelijkheden tot vrijstelling van verplichtgestelde deelname.

Lees het hele artikel HIER.