Aectueel is een initiatief van logo

Naar betere voorspelling van de individuele levensduur


Voor individuen lijkt het behoorlijk onvoorspelbaar hoe lang zij nog zullen leven. Wél kunnen factoren worden opgespoord op grond waarvan we individuen kunnen groeperen in klassen met langere of kortere levensduur. De bepaling van zulke klassen kan bijdragen aan de discussie hoe langlevenrisico te verzekeren.

Ons onderzoek heeft tot doel factoren te vinden met een zo groot mogelijke voorspellende waarde voor de individuele levensduur en de overblijvende onzekerheid te kwantificeren. Wij identificeren daartoe een breed scala aan potentiële predictoren, gebaseerd op analyses van sterfte over 24 jaar in de Longitudinal Aging Study Amsterdam, een representatief onderzoek voor de leeftijdsgroep 55-85 jaar in Nederland (periode 1993-2017).

Potentiële predictoren omvatten zes domeinen: sociaaldemografische kenmerken, ziekten en medicijngebruik, lichamelijk functioneren, leefstijl, psychosociale factoren en bloedwaarden. We vinden in alle domeinen significante predictoren, zowel zelf-gerapporteerde als objectief geteste. De significante predictoren in de eerste vijf domeinen tezamen verklaren 21,3% van de variantie in de resterende levensduur. Het zesde domein, bloedwaarden als indicatoren van ziekteprocessen en erfelijkheid, verklaart 3,7% extra variantie.

Wij concluderen dat het voorspellen van de individuele levensduur een breed scala aan factoren vereist, met zowel subjectieve als objectieve informatie. Niettemin blijft 75% van de variantie onverklaard, waardoor er een grote foutenmarge blijft bestaan in de voorspelling van de levensduur van een individu.

Bron: NetSpar rapport Download Rapport Netspar
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer