Aectueel is een initiatief van logo

Inzicht in onzekerheid en koopkracht pensioen


6 februari 2018

Op vrijdag 2 februari 2018 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat stappen moeten worden gezet in het geven van inzicht in de onzekerheid en de koopkracht van pensioen. Conform het voorstel van de Minister worden deelnemers naar verwachting vanaf medio 2019 via een zogenoemde navigatiemetafoor ingelicht over de hoogte van hun pensioen. In wetgeving is vastgelegd hoe pensioenuitvoerders moeten communiceren met hun (ex-)deelnemers. De twee communicatiemiddelen met een wettelijke grondslag zijn het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de website mijnpensioenoverzicht.nl. Het UPO biedt een deelnemer inzicht in zijn pensioen bij een bepaalde pensioenuitvoerder, terwijl mijnpensioenoverzicht.nl een totaalbeeld geeft over alle pensioenuitvoerders en inclusief AOW.

Op dit moment zien deelnemers via de “wettelijke communicatiemiddelen” hoeveel pensioen zij tot nu toe hebben opgebouwd en hoeveel zij naar verwachting kunnen bereiken op de pensioendatum. De meeste pensioenen zijn echter niet gegarandeerd en dus onzeker qua hoogte. Bovendien is de toekomstige koopkracht van het pensioen onzeker. In de Wet Pensioencommunicatie (2015) was daarom toegezegd dat deelnemers meer inzicht zouden krijgen in de onzekerheid rondom hun pensioen en de koopkracht daarvan op de pensioendatum.

Navigatiemetafoor
In 2017 is onderzocht op welke manier het best over onzekerheid en koopkracht van het pensioen kan worden gecommuniceerd. Dit heeft geleid tot een navigatiemetafoor (zie onderstaande figuur). 
De drie getoonde pensioenbedragen zijn gebaseerd op een pessimistisch, verwacht en optimistisch scenario. De huidige planning is dat de navigatiemetafoor vanaf medio 2019 getoond zal worden via het UPO en via de website mijnpensioenoverzicht.nl.
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer