Aectueel is een initiatief van logo

Inwerktreding Wet waardeoverdracht klein pensioen


19 februari 2018

De Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt deels in werking op 1 maart 2018 en voor het overige op 1 januari 2019. Met ingang van 1 maart 2018 kan een pensioenuitvoerder besluiten opgebouwde pensioenaanspraken te herrekenen naar de dan geldende fiscale pensioenrichtleeftijd, zonder dat (gewezen) deelnemers daartegen bezwaar kunnen maken. Voorwaarden daarvoor zijn dat de herrekening collectief en actuarieel neutraal plaatsvindt, dat een deelnemer naar de oorspronkelijke pensioenleeftijd terug kan zonder dat de aanspraken daardoor op voorhand worden aangetast en dat het karakter van de pensioenaanspraken niet wijzigt.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen kleine pensioenaanspraken automatisch worden overgedragen bij overgang van werkgever en kunnen hele kleine pensioenaanspraken komen te vervallen.
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer