Aectueel is een initiatief van logo

AOW-leeftijd in 2023Pensioenfederatie 06-11-2017

Op 3 november heeft Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brief over de AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staat dat de AOW-gerechtigde leeftijd voor het kalenderjaar 2023 niet omhoog gaat en op 67 jaar en drie maanden blijft.

Vanaf 2022 is de AOW-gerechtigde leeftijd automatisch gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Daartoe is in de wet vastgelegd dat een eventuele verdere verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd jaarlijks wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Het CBS heeft op 3 november 2017 de nieuwe prognoses bekend gemaakt. Het CBS gaat uit van een gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,48 jaar in 2023 en van 21,15 jaar in 2029. We blijven dus ouder worden, waarbij de stijging van de resterende levensverwachting wel op een lager niveau ligt dan vorig jaar door het CBS is geraamd. De formule in de wet voorziet in een opwaartse koppeling bij stijging van de resterende levensverwachting. Nu deze stijging niet plaatsvindt, gaat de AOW-gerechtigde leeftijd voor het kalenderjaar 2023 niet omhoog en blijft deze op 67 jaar en drie maanden.

KLIK HIER voor meer info
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer