Aectueel is een initiatief van logo

Aectueel.nl:

Als we alle onderzoeken moeten geloven wordt deeltijdwerk nu – al of niet als onderdeel van een generatiepact of seniorenbeleid – wel populair. Het generatiepact staat wel bij elk cao-overleg waar de FNV bij betrokken is op de agenda.


 

Meerderheid werknemers wil minder werken in aanloop tot pensioen


 AssurantieMagazine, 31 oktober 2017 

Ruim de helft van de mensen (56%) wil in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Gemiddeld willen zij de laatste 4,5 jaar voor hun AOW-leeftijd gaan afbouwen. In die periode zal salaris nog steeds hun belangrijkste inkomstenbron zijn (38%), voor 21% is dat spaargeld. 23% van de werknemers die minder willen gaan werken, wil dit bekostigen door een deel van hun pensioen naar voren te halen. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders tussen 55 en 67 jaar in loondienst.

Meerderheid werknemers wil minder werken in aanloop tot pensioen

De AOW-leeftijd is de afgelopen jaren verhoogd en zal de komende jaren verder stijgen. Eén van de manieren om het werken vol te houden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, is om in aanloop naar het pensioen minder uren te gaan werken. Volgens de onderzoekers spreken velen de wens uit om eerder te stoppen met werken (69% wil of gaat eerder stoppen) of in aanloop naar de AOW- leeftijd minder uren te gaan werken.

Deeltijdpensioen

Om ‘minder werken’ financieel mogelijk te maken, kan het deeltijdpensioen uitkomst bieden. Hierbij krijgt men voorafgaand aan de pensioenleeftijd al een stukje van het pensioen uitgekeerd, waardoor het financieel haalbaar wordt om minder uren te werken. Toch is volgens de onderzoekers slechts een beperkt deel (39%) van de 55-67-jarigen bekend met wat deeltijdpensioen inhoudt. Na uitleg verwacht 26% van de oudere werknemers gebruik te maken van het deeltijdpensioen wanneer zij daartoe de mogelijkheid hebben. 42% verwacht geen gebruik te maken van het deeltijdpensioen. Redenen die worden genoemd zijn o.a. dat zij de financiële consequenties te groot vinden, dat zij te weinig pensioen hebben opgebouwd of het nog te leuk vinden om te werken.

Omscholen niet populair

Werknemers voelen er weinig voor om zich aan het einde van hun loopbaan nog om te scholen of van baan te veranderen om inzetbaar te blijven. 65% van de ondervraagden is wel bereid om in het laatste deel van hun werkzame leven een stapje terug te doen in de aard van hun werkzaamheden, maar als dit minder salaris betekent is dit voor slechts 26% nog een reële optie. Om de inzetbaarheid en flexibiliteit op latere leeftijd van jongere generaties te verbeteren, voorziet Wijzer in geldzaken de komende jaren een grote uitdaging voor beleidsmakers. In het recent verschenen Regeerakkoord 2017 staan volgens de onderzoekers in de paragraaf ‘Levenlang ontwikkelen en kunnen werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd’ ambitieuze doelstellingen die om een substantiële verandering in houding en gedrag van werknemers vragen.

Driekwart van de werknemers verwacht hulp werkgever

77% van de oudere werknemers verwacht van hun werkgever dat hij het voor zijn werknemers mogelijk maakt om langer door te werken tot hun pensioenleeftijd. Een klein deel van de oudere werknemers praat over (werken tot) het pensioen met zijn werkgever. Hoewel meer dan de helft van de werknemers zijn werk als fysiek of mentaal belastend ervaart, heeft slechts 23% weleens met zijn werkgever gesproken over de invulling van zijn werk en de inzetbaarheid tot aan de pensioenleeftijd. Gezondheid en werkplezier zijn volgens werknemers de sleutel tot langere inzetbaarheid. 53% van de 55+’ers onderneemt zelf al concrete acties om fysiek inzetbaar te blijven.
 
Doorwerken

Werknemers die hun werk als fysiek belastend ervaren hebben zelf relatief weinig maatregelen genomen om langer doorwerken mogelijk te maken. Er wordt volgens de onderzoekers pas in een laat stadium gesproken over werk en inzetbaarheid in de laatste jaren voor de pensioenleeftijd. Ook worden pas op latere leeftijd acties ondernomen om inzetbaar te blijven. Het lijkt erop dat het voor hen financieel gezien moeilijker is om minder te gaan werken of eerder te stoppen. Degenen die dit willen, verwachten dit dan ook pas relatief dicht tegen de AOW-leeftijd te doen. Voor de werknemers die hun werk als fysiek belastend ervaren speelt de werkgever een belangrijke rol. De werknemers vinden het belangrijk dat de werkgever aangepast werk en de mogelijkheid om minder uren te gaan werken biedt.
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer