Aectueel is een initiatief van logo

Aectueel.nl:

In feite is dit een oproep om het nabestaandenpensioen op risicobasis eenvoudiger te kunnen vormgeven. Niet meer met een franchise werken, gewoon een vast percentage van het salaris (niet diensttijdafhankelijk). De wet moet daar wel eerst nog voor worden gewijzigd.
Netspar: ‘Nabestaandenpensioen schiet vaak te kort’


Pensioenfederatie, 31-10-2017


Nederlanders zijn lang niet altijd verzekerd van een goed nabestaandenpensioen. Dat concludeert Netspar op basis van eigen onderzoek. De pensioendenktank oppert een aantal oplossingen.


Netspar constateert dat de overheid de afgelopen jaren het nabestaandenpensioen heeft versoberd. De Algemene Nabestaandenwet (Anw) is uitgekleed, waardoor nog maar weinig men recht hebben op een Anw-uitkering na overlijden van hun partner.


Pensioenfondsen bieden met een nabestaandenpensioen een aanvulling op overheidsbijdragen. Met de groeiende arbeidsparticipatie van met name vrouwen, zijn ook deze regelingen aangepast. De Pensioenfederatie ziet nabestaandenpensioen als een gedeelde verantwoordelijkheid voor de hele samenleving, waarbij het niet zo moet zijn dat als de overheid zich terugtrekt, de bal automatisch bij sociale partners kom te liggen.


Netspar concludeert het voor veel deelnemers van pensioenfondsen onduidelijk is welke voorzieningen nu nog op hen van toepassing zijn. De Pensioenfederatie onderschrijft het belang van onderzoek, zoals dit onderzoek van Netspar. Het laat zien dat life events, zoals ongeregistreerd samenwonen, echtscheiding, het wisselen van baan of tijdelijk als zelfstandige werken vaak financiële risico’s met zich meebrengen waar deelnemers zich vaak niet bewust van zijn.

Voor meer info KLIK HIER
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer