Aectueel is een initiatief van logo
27 februari 2012
In de bijlage ontvangt u de wekelijkse S&V Financiële Markten Pensioenfondsen (tot en met vrijdag 24 februari) waarin u kunt zien welke risico's de afgelopen week werden beloond...Lees meer
bottom line
24 februari 2012
De dreigende massale pensioenkortingen zorgen ervoor dat de inkomensverschillen tussen 65-plussers kleiner worden. Gepensioneerden met een hoger aanvullend pensioen worden veel harder geraak...Lees meer
bottom line
24 februari 2012
Voor 1 op de 4 Europeanen is het pensioen de belangrijkste bron van inkomsten. Nu het aantal gepensioneerden sneller groeit dan het aantal werkenden, moeten overheden nagaan hoe de pensioene...Lees meer
bottom line
22 februari 2012
Bernard van Praag , Ekko Smith - 21 feb 2012 - De vette jaren van de pensioenfondsen hebben aanleiding gegeven tot terugstortingen naar werkgevers en het heffen van te lage premies....Lees meer
bottom line
22 februari 2012
Interview met Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie De voorgenomen kortingen variëren van nog geen procent tot meer dan 10 procent. Vaak volgen kortingen op jarenlang schrappen van...Lees meer
bottom line
22 februari 2012
Wat nu als de economie herstelt en de rente weer oploopt, hebben we dan nu een fout gemaakt met het afstempelen van de pensioenen? JA zegt DNB, dan hebben we onnodig onrust veroorzaakt. “Maa...Lees meer
bottom line
22 februari 2012
Nr. 102 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2012 Met de brief van 2 februari 2012 heeft...Lees meer
bottom line
20 februari 2012
Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in de motie-Omtzigt ( 32043, nr. 40 ) is gevraagd om een overzicht van...Lees meer
bottom line
20 februari 2012
Ruim 100 fondsen gaan pensioenen volgend jaar mogelijk verlagen Honderdduizenden gepensioneerden krijgen vanaf april 2013 misschien minder pensioen en bij miljoenen werknemers worden volgend...Lees meer
bottom line
20 februari 2012
103 pensioenfondsen hebben in hun rapportage aan de Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven te moeten korten op de pensioenen. Deze voorgenomen korting is noodzakelijk om eind 2013 voldoende her...Lees meer
bottom line