Aectueel is een initiatief van logo
20 februari 2012
Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. Voorgesteld 14 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in de motie-Omtzigt ( 32043, nr. 40 ) is gevraagd om een overzicht van...Lees meer
bottom line
20 februari 2012
Ruim 100 fondsen gaan pensioenen volgend jaar mogelijk verlagen Honderdduizenden gepensioneerden krijgen vanaf april 2013 misschien minder pensioen en bij miljoenen werknemers worden volgend...Lees meer
bottom line
20 februari 2012
103 pensioenfondsen hebben in hun rapportage aan de Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven te moeten korten op de pensioenen. Deze voorgenomen korting is noodzakelijk om eind 2013 voldoende her...Lees meer
bottom line
20 februari 2012
In de bijlage vindt u de wekelijkse S&V Financiële Markten Pensioenfondsen (tot en met vrijdag 17 februari) waarin u kunt zien welke risico's de afgelopen week werden beloond. P...Lees meer
bottom line
20 februari 2012
Veertig jaar lang draag je verplicht pensioenpremie af en nu moet je maar zien wat je daarvan terugziet. Ouderen krijgen minder dan beloofd was. Jongeren krijgen misschien wel helemaal niets...Lees meer
bottom line
20 februari 2012
Pensioenfonds Mode, Interieur, Tapijt en Textiel (4,6 procent) http://www.pensioenfondsmitt.nl PNO Media (5,9 procent) http://www.pnomedia.nl ABP (0,5 procent) http:...Lees meer
bottom line
20 februari 2012
Het pensioenfonds van personeelsadviesbureau GITP gaat zijn pensioenrechten en -uitkeringen per 1 april 2013 met tenminste 7% korten als de financiële situatie dit jaar niet verbetert. ...Lees meer
bottom line
16 februari 2012
Ouderen die in deeltijd doorwerken en alvast deeltijdpensioen opnemen, hoeven niet meer te vrezen dat bij ontslag hun pensioeninkomsten in mindering worden gebracht op de WW-uitkering. Minis...Lees meer
bottom line
16 februari 2012
Begin 2011 heeft het Pensioenfonds Cultuur aangekondigd dat de pensioenen in april 2012 moeten worden verlaagd, als de financiŽle positie van Pensioenfonds Cultuur per 31 december 2011 niet ...Lees meer
bottom line
16 februari 2012
De ANWB en de vakbonden hebben afgesproken dat de werkgever twee derde zal bijdragen in het dekkingstekort van het ondernemingspensioenfonds en dat de deelnemers het ontbrekende deel voor hu...Lees meer
bottom line