Aectueel is een initiatief van logo
29 februari 2012
Er zijn vele vragen en opmerkingen ontvangen over de rekenrente. Waar is vastgelegd hoe die rekenrente ofwel de discontovoet om de pensioenverplichtingen in de toekomst te kunnen berekenen, ...Lees meer
bottom line
29 februari 2012
Mag een pensioenfonds meer renterisico nemen en daarmee het nominale risico verhogen, gegeven de rentestand en inflatieverwachtingen?...Lees meer
bottom line
29 februari 2012
De Pensioenfederatie heeft de vaste commissie voor SZW van de Tweede Kamer een position paper gestuurd ten behoeve van het Algemeen Overleg op 29 februari 2012....Lees meer
bottom line
28 februari 2012
Minister Kamp (SZW) informeert de Tweede Kamer over hoe hij in het kader van zijn planning en prioriteiten omgaat met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche ...Lees meer
bottom line
28 februari 2012
Bijlage bij de aanbieding van een aantal onderzoeksrapporten van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. In deze bijlage zijn de beleidsreacties per onderzoek opgenomen. (...) W...Lees meer
bottom line
28 februari 2012
Een fors aantal pensioenfondsen heeft kortingen moeten aankondigen. Door lage aandelenkoersen, lage rentes op staatsleningen en een snel stijgende levensverwachting is dit noodzakelijk om d...Lees meer
bottom line
28 februari 2012
Pensioenfondsen kunnen straks kiezen voor een bestuur dat uitsluitend bestaat uit deskundige externe beroepsbestuurders. Voor een aantal belangrijke besluiten heeft dat bestuur dan nog de go...Lees meer
bottom line
27 februari 2012
In de bijlage ontvangt u de wekelijkse S&V Financiële Markten Pensioenfondsen (tot en met vrijdag 24 februari) waarin u kunt zien welke risico's de afgelopen week werden beloond...Lees meer
bottom line
24 februari 2012
De dreigende massale pensioenkortingen zorgen ervoor dat de inkomensverschillen tussen 65-plussers kleiner worden. Gepensioneerden met een hoger aanvullend pensioen worden veel harder geraak...Lees meer
bottom line
24 februari 2012
Voor 1 op de 4 Europeanen is het pensioen de belangrijkste bron van inkomsten. Nu het aantal gepensioneerden sneller groeit dan het aantal werkenden, moeten overheden nagaan hoe de pensioene...Lees meer
bottom line