Aectueel is een initiatief van logo
16 februari 2012
Begin 2011 heeft het Pensioenfonds Cultuur aangekondigd dat de pensioenen in april 2012 moeten worden verlaagd, als de financiŽle positie van Pensioenfonds Cultuur per 31 december 2011 niet ...Lees meer
bottom line
16 februari 2012
De ANWB en de vakbonden hebben afgesproken dat de werkgever twee derde zal bijdragen in het dekkingstekort van het ondernemingspensioenfonds en dat de deelnemers het ontbrekende deel voor hu...Lees meer
bottom line
16 februari 2012
DNB hecht eraan pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden tijdig te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht. Doelstelling is onder andere informatie te verstr...Lees meer
bottom line
14 februari 2012
In de bijlage vindt u de wekelijkse S&V Financiële Markten Pensioenfondsen (tot en met vrijdag 10 februari) waarin u kunt zien welke risico’s de afgelopen week werden beloond....Lees meer
bottom line