Aectueel is een initiatief van logo
6 maart 2012
Nieuwsbrief nr 18 van DNB waarin verschillende onderwerpen worden behandeld waar wij in dit bericht kort op ingaan....Lees meer
bottom line
6 maart 2012
The €270m Dutch pension fund of the energy company Total is to abandon its ambition to grant delayed indexation as part of an extensive overhaul of its retirement arrangements....Lees meer
bottom line
6 maart 2012
Volgens toezichthouder AFM zal er meer moeten gebeuren om pensioen onder de aandacht van consumenten te brengen. Die hebben vaak nog een te rooskleurig beeld van hun oudedagsvoorziening. ...Lees meer
bottom line
5 maart 2012
Eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt en Dienstverlening) snapt niet waar iedereen zich zo druk om maakt. Alle consternatie rond de Brusselse hervorming van de pensioenregels slaat e...Lees meer
bottom line
5 maart 2012
Na een stijging in december en januari is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in februari gelijk gebleven ten opzichte van de maand daarvoor. ...Lees meer
bottom line
29 februari 2012
Er zijn vele vragen en opmerkingen ontvangen over de rekenrente. Waar is vastgelegd hoe die rekenrente ofwel de discontovoet om de pensioenverplichtingen in de toekomst te kunnen berekenen, ...Lees meer
bottom line
29 februari 2012
Mag een pensioenfonds meer renterisico nemen en daarmee het nominale risico verhogen, gegeven de rentestand en inflatieverwachtingen?...Lees meer
bottom line
29 februari 2012
De Pensioenfederatie heeft de vaste commissie voor SZW van de Tweede Kamer een position paper gestuurd ten behoeve van het Algemeen Overleg op 29 februari 2012....Lees meer
bottom line
28 februari 2012
Minister Kamp (SZW) informeert de Tweede Kamer over hoe hij in het kader van zijn planning en prioriteiten omgaat met de door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche ...Lees meer
bottom line
28 februari 2012
Bijlage bij de aanbieding van een aantal onderzoeksrapporten van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. In deze bijlage zijn de beleidsreacties per onderzoek opgenomen. (...) W...Lees meer
bottom line
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer