Aectueel is een initiatief van logo
21 maart 2012
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zijn pensioenprioriteiten voor 2012 op het pensioenterrein gepubliceerd. Bovenaan het lijstje staan de uitwerking van het pens...Lees meer
bottom line
21 maart 2012
Op 31 januari 2012 was een belangrijke dag voor ouderen toen de Eerste Kamer eindelijk instemde met het initiatiefwetsvoorstel Koser Kaya Blok (KKB)over de verplichte medezeggenschap van gep...Lees meer
bottom line
20 maart 2012
De pensioensector keek er al een tijdje naar uit: het nieuwe Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het zou eenvoudiger worden en het zou begrijpelijker worden....Lees meer
bottom line
20 maart 2012
Tegenvallende beleggingsresultaten, lage rentestanden op de kapitaalmarkt(en) alsmede stijgende levensverwachtingen, zijn bepalend voor het actuele pensioennieuws. ...Lees meer
bottom line
16 maart 2012
Momenteel wordt in de media (en in de Tweede Kamer) veel aandacht geschonken aan de relatie tussen premiekortingen en terugstortingen die in het verleden ten goede zijn gekomen van de werkge...Lees meer
bottom line
16 maart 2012
Pensioenfondsen moeten voor 1 mei een crisisplan hebben opgesteld en ingeleverd bij De Nederlandsche Bank. Maar wat moet in dat draaiboek staan, wie doet wat binnen het pensioenfonds? ...Lees meer
bottom line
15 maart 2012
In de regel gaat het om de kleinere ondernemingspensioenfondsen, als gesproken wordt over de omschakeling naar een verzekerde regeling. Experts zien echter dat nu steeds meer grotere werkgev...Lees meer
bottom line
13 maart 2012
In de media wordt positief gereageerd op het afwaarderen van de Griekse staatsschuld. Maar er blijken ook Griekse bedrijfsleningen met Griekse overheidsgarantie te moeten worden afgeboekt, z...Lees meer
bottom line
13 maart 2012
Velen zijn teleurgesteld, anderen vragen zich af wat de rol van de vakbond hierin is. "FNV Bondgenoten doet er alles aan om kortingen te voorkomen of te verlagen", zegt Willem Noordman, hoof...Lees meer
bottom line
13 maart 2012
Ons pensioenstelsel moet grondig hervormd. We moeten stoppen loze beloften te doen. 'Het grote probleem is dat de sociale partners de weg naar een werkelijke oplossing bij voorbaat afsluiten...Lees meer
bottom line