Aectueel is een initiatief van logo
20 maart 2012
Tegenvallende beleggingsresultaten, lage rentestanden op de kapitaalmarkt(en) alsmede stijgende levensverwachtingen, zijn bepalend voor het actuele pensioennieuws. ...Lees meer
bottom line
16 maart 2012
Momenteel wordt in de media (en in de Tweede Kamer) veel aandacht geschonken aan de relatie tussen premiekortingen en terugstortingen die in het verleden ten goede zijn gekomen van de werkge...Lees meer
bottom line
16 maart 2012
Pensioenfondsen moeten voor 1 mei een crisisplan hebben opgesteld en ingeleverd bij De Nederlandsche Bank. Maar wat moet in dat draaiboek staan, wie doet wat binnen het pensioenfonds? ...Lees meer
bottom line
15 maart 2012
In de regel gaat het om de kleinere ondernemingspensioenfondsen, als gesproken wordt over de omschakeling naar een verzekerde regeling. Experts zien echter dat nu steeds meer grotere werkgev...Lees meer
bottom line
13 maart 2012
In de media wordt positief gereageerd op het afwaarderen van de Griekse staatsschuld. Maar er blijken ook Griekse bedrijfsleningen met Griekse overheidsgarantie te moeten worden afgeboekt, z...Lees meer
bottom line
13 maart 2012
Velen zijn teleurgesteld, anderen vragen zich af wat de rol van de vakbond hierin is. "FNV Bondgenoten doet er alles aan om kortingen te voorkomen of te verlagen", zegt Willem Noordman, hoof...Lees meer
bottom line
13 maart 2012
Ons pensioenstelsel moet grondig hervormd. We moeten stoppen loze beloften te doen. 'Het grote probleem is dat de sociale partners de weg naar een werkelijke oplossing bij voorbaat afsluiten...Lees meer
bottom line
8 maart 2012
Pieter Omtzigt (CDA) heeft schriftelijke vragen gesteld over de aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder in het geval de werkgever niet voldaan heeft aan de mededelingsplicht. ...Lees meer
bottom line
7 maart 2012
De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer organiseert donderdagochtend 22 maart 2012 een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfonds...Lees meer
bottom line
7 maart 2012
D66-Senator Joris Backer wil dat de Senaat de wetsvoorstellen die voortvloeien uit het pensioenakkoord uitstelt, zolang VVD, PVV en CDA onderhandelen in het Catshuis. ...Lees meer
bottom line
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer