Aectueel is een initiatief van logo
18 september 2019
Uit onderzoek van pensioenverzekeraar Scildon in samenwerking met bureau Markeffect blijkt dat tweederde van de werkgevers niet op de hoogte is van de verplichtingen die ze op grond van de W...Lees meer
bottom line
18 september 2019
Minister Koolmees heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op de vragen die door het lid Van Brenk (50PLUS) op 19 juni 2019 zijn gesteld in de eerste termijn van he...Lees meer
bottom line
18 september 2019
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50Plus) over het bericht “ABP ontdekt deelnemers met recht op arbeidsgeschiktheidspensioen” gezond...Lees meer
bottom line
18 september 2019
Minister Koolmees heeft een brief verzonden aan de Eerste Kamer waarin hij een toelichting geeft op de Verzamelbrief pensioenonderwerpen van 24 april 2019. De brief geeft met name toelichtin...Lees meer
bottom line
18 september 2019
Wie gaat scheiden, wil niet nog jarenlang aan een ex-partner vast zitten. Toch moeten mensen nu soms jaren na dato nog met hun ex-partner om de tafel over de verdeling van het pensioen dat z...Lees meer
bottom line
18 juli 2019
The full report of the benchmark results will be available in our report “Benchmark Responsible Investment by Insurance Companies in the Netherlands 2019”. This report provides a comparativ...Lees meer
bottom line
1 juli 2019
Alle pensioenregelingen zullen in de toekomst gebaseerd zijn op een vaste, leeftijdsonafhankelijke premie. Dit is een van de punten in het principeakkoord dat recent is gepresenteerd. Wat ...Lees meer
bottom line
29 juni 2019
e SER schetst in het advies Naar een nieuw pensioenstelsel de contouren van een nieuw, duurzaam en transparant pensioenstelsel. Daarin worden de sterke punten van het huidige stelsel behoude...Lees meer
bottom line
29 juni 2019
Er is een akkoord over vernieuwing van het pensioenstelsel. Kabinet en sociale partners gaan het akkoord samen uitwerken in een stuurgroep. Sociale partners, beroepspensioenverenigingen en p...Lees meer
bottom line
29 juni 2019
Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer donderdag over de uitwerking van het voorstel. Het kabinet wil mensen namelijk meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. ...Lees meer
bottom line