Aectueel is een initiatief van logo
23 april 2016
In de media is de aandacht besteed aan de gevolgen van een betalingsachterstand van de werkgever bij een pensioenverzekeraar. Daarbij is de indruk gewekt dat deelnemers van zo’n betalingsach...Lees meer
bottom line
15 maart 2016
Het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling is een integratie van het initiatiefwetsvoorstel Uitbetaling pensioen in pensioeneenheden van Helma Lodders en het regeringswetsvoorstel Variab...Lees meer
bottom line
7 maart 2016
Op 16 februari 2016 oordeelde het Hof in Den Haag over een door werknemers aangespannen beroep. de werkgever is verplicht om geleden pensioenschade te vergoeden omdat de werknemers destijds ...Lees meer
bottom line
2 februari 2016
Geeft het wetsvoorstel over de positie van ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken meer duidelijkheid dan nu het geval is? Pensioenjuristen Corry van Herpen en Mark Heemskerk laten hun li...Lees meer
bottom line
27 januari 2016
De Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten omdat pensioenfondsen in de huidige lage-rente-omgeving nauwelijks beschikken over buffers om die schokken o...Lees meer
bottom line
19 januari 2016
De Tweede kamer is per brief inhoudelijk geïnformeerd over de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR). Een van de aanpassingen betreft de toegang voor mensen met een private aan...Lees meer
bottom line
6 januari 2016
Op 20 december publiceerde het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) een aantal vragen & antwoorden. Wij clusterden voor u de vragen & antwoorden die te maken hebben met flexibiliteit van p...Lees meer
bottom line
4 januari 2016
Een kortingsregeling voor het nabestaandenpensioen van jongere echtgenoten mag alleen worden gehandhaafd, als de financiële gevolgen van afschaffing naar omstandigheden significant zouden zi...Lees meer
bottom line
29 december 2015
Het wetsvoorstel gaat het instemmingsrecht duidelijker regelen: a. het instemmingsrecht van de OR heeft betrekking op het vaststellen, wijzigen en intrekken van een pensioenovereenkomst b. h...Lees meer
bottom line
29 december 2015
Het wetsvoorstel Apf is door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee treedt de wet per 1 januari 2016 in werking. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van deze wet heeft DNB een speciale pagi...Lees meer
bottom line
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer