Aectueel is een initiatief van logo
11 oktober 2019
De regie voor de uitwerking van het Pensioenakkoord ligt bij een stuurgroep bestaande uit: het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en adviserende leden. De adviserende leden zijn:...Lees meer
bottom line
4 oktober 2019
Het Gerechtshof Amsterdam heeft deze vraag beantwoord in een geschil tussen werkgever en werknemer. Daarbij ging het om het tijdstip waarop de dienstbetrekking van de werknemer zou eindigen....Lees meer
bottom line
3 oktober 2019
Het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel is een principeafspraak tussen de regering en de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. De gemaakte afspraak moet nog worden uitgewe...Lees meer
bottom line
2 oktober 2019
Veel werknemers maken zich zorgen over hun financiële situatie na pensionering, maar slechts 14% heeft zich naar aanleiding van het pensioenakkoord daarin verdiept. Driekwart van de werkneme...Lees meer
bottom line
27 september 2019
Van belang dat de AOW-leeftijd voor mensen die vanaf 2025 met pensioen gaan, afhangt van de levensverwachting. De levensverwachting zal nog veranderen...Lees meer
bottom line
24 september 2019
De omvang van de Nederlandse pensioensector blijft alsmaar toenemen. Samen hebben de 10 grootste pensioenfondsen van ons land inmiddels meer dan €1,1 biljoen in beheer, ruim €300 miljoen mee...Lees meer
bottom line
23 september 2019
Op donderdag 12 september is de zogenoemde stuurgroep voor de eerste keer bij elkaar geweest om aan de slag te gaan met het Pensioenakkoord. Het gaat om de uitwerking van het akkoord dat soc...Lees meer
bottom line
18 september 2019
Uit onderzoek van pensioenverzekeraar Scildon in samenwerking met bureau Markeffect blijkt dat tweederde van de werkgevers niet op de hoogte is van de verplichtingen die ze op grond van de W...Lees meer
bottom line
18 september 2019
Minister Koolmees heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op de vragen die door het lid Van Brenk (50PLUS) op 19 juni 2019 zijn gesteld in de eerste termijn van he...Lees meer
bottom line
18 september 2019
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50Plus) over het bericht “ABP ontdekt deelnemers met recht op arbeidsgeschiktheidspensioen” gezond...Lees meer
bottom line