Aectueel is een initiatief van logo
10 juni 2019
Deze notitie bespreekt de transitie-effecten van de huidige FTK-uitkeringsovereenkomst naar een nieuw pensioencontract, waarbij de zogeheten doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De resultat...Lees meer
bottom line
5 juni 2019
Kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties hebben een principeakkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en een verplicht...Lees meer
bottom line
31 mei 2019
Een medisch specialist wordt in 1989 arbeidsongeschikt. Zijn pensioenopbouw loopt zonder premiebetaling door. Hij emigreert met zijn echtgenote naar het buitenland. In 2002 overlijdt hij. Vo...Lees meer
bottom line
19 april 2019
Dit rapport is het eindproduct van de projectgroep “Flexibel met pensioen”. We gaan na in hoeverre mensen nu flexibel met pensioen kunnen en wat de overwegingen zijn voor toekomstig beleid r...Lees meer
bottom line
19 april 2019
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de concept UPO’s voor 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is het opnemen van het bereikbaar pensioen in drie scenario’s,...Lees meer
bottom line
19 april 2019
Keuzevrijheid bij pensioenen gaat niet vanzelf goed. Deelnemers maken niet altijd juiste keuzes en variabele pensioenproducten brengen nieuwe risico’s met zich mee. Niet alle pensioenuitvoer...Lees meer
bottom line
19 april 2019
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over de brief ‘vernieuwing pensioenstelsel’....Lees meer
bottom line
19 april 2019
Vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen houden steeds nadrukkelijker rekening met de noodzaak om de pensioenen in 2020 of 2021 te moeten verlagen. Dat blijkt uit de kwartaalbericht...Lees meer
bottom line
19 april 2019
De impact van de verhoging van de AOW-leeftijd is voelbaar voor werkgevers, oudere werknemers én zzp’ers in Nederland. Bij de eerste twee groepen overheersen vooral zorgen. 40% van de werkne...Lees meer
bottom line
16 maart 2019
De Code Rechtstreeks verzekerde regelingen is per 1 februari 2019 gewijzigd. In de Code zijn principes uitgewerkt op welke wijze de werkgevers en verzekeraars de deelnemers op de hoogte houd...Lees meer
bottom line