Aectueel is een initiatief van logo
19 april 2019
Dit rapport is het eindproduct van de projectgroep “Flexibel met pensioen”. We gaan na in hoeverre mensen nu flexibel met pensioen kunnen en wat de overwegingen zijn voor toekomstig beleid r...Lees meer
bottom line
19 april 2019
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de concept UPO’s voor 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is het opnemen van het bereikbaar pensioen in drie scenario’s,...Lees meer
bottom line
19 april 2019
Keuzevrijheid bij pensioenen gaat niet vanzelf goed. Deelnemers maken niet altijd juiste keuzes en variabele pensioenproducten brengen nieuwe risico’s met zich mee. Niet alle pensioenuitvoer...Lees meer
bottom line
19 april 2019
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over de brief ‘vernieuwing pensioenstelsel’....Lees meer
bottom line
19 april 2019
Vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen houden steeds nadrukkelijker rekening met de noodzaak om de pensioenen in 2020 of 2021 te moeten verlagen. Dat blijkt uit de kwartaalbericht...Lees meer
bottom line
19 april 2019
De impact van de verhoging van de AOW-leeftijd is voelbaar voor werkgevers, oudere werknemers én zzp’ers in Nederland. Bij de eerste twee groepen overheersen vooral zorgen. 40% van de werkne...Lees meer
bottom line
16 maart 2019
De Code Rechtstreeks verzekerde regelingen is per 1 februari 2019 gewijzigd. In de Code zijn principes uitgewerkt op welke wijze de werkgevers en verzekeraars de deelnemers op de hoogte houd...Lees meer
bottom line
15 februari 2019
Willis Towers Watson heeft de jaarlijkse Global Pensions Assets Study gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het totale pensioenvermogen van alle Nederlanders is gekrompen in 2018. In dollars geme...Lees meer
bottom line
15 februari 2019
Sprenkels en Verschuren publiceert de sterftemonitor over het gehele jaar 2018. Op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) monitoren zij ieder kwartaal hoe de werkeli...Lees meer
bottom line
9 februari 2019
In een kabinetsbrief van 1 februari 2019 geeft minister Koolmees (SZW) de tien stappen aan die het kabinet de komende periode wil zetten om te komen tot vernieuwing van het pensioenstelsel. ...Lees meer
bottom line
top image
description image

Veslag Klap Pensioenseminar

1 maart 2018 Met 1400 miljard euro is de pensioenpot in Nederland beter gevuld dan ooit. Toch staat ons pensioenstelsel voor grote uitdagingen, want is die riante pot ook in staat aanspraken in de toekomst te garanderen? ... Lees meer